- Quy mô: 14 tầng
- Phạm vi công việc:
+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
+ Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng