Trung tâm Hành chính Công tỉnh Quảng Ninh

Mục lục
- Phạm vi công việc:
+ Cung cấp và lắp đặt 02 hệ thống thang máy & 06 hệ thống thang cuốn
+ Dự án Đã bàn giao và đưa vào sử dụng
Hotline
0936 72 5559
Zalo
0936 72 5559
Viber
0936 72 5559
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram